школаТ   И   Н   Е   Й   Д   Ж   Е   Р   Ыучитель

Д Л Я    Т Е Х,    К Т О    У Ч И Т С Я    И    У Ч И Т
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  Главная | Мой профиль | Выход                        Четверг, 03.09.2015, 13:47:38

РЕФЕРАТЫ  СОЧИНЕНИЯ  ЗВОНОК НА УРОК  ТЕСТЫ  ЧУДИКИ  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК  ТОПИКИ ПО ИН. ЯЗ.  ЭКЗАМЕНЫ  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОТНЯ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  КРОССВОРДЫ К УРОКАМ

МЕНЮ САЙТА
ОТКРЫТЫЙ УРОК

РУССКИЙ ЯЗЫК

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

АСТРОНОМИЯ

ИНФОРМАТИКА

ОБЖ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ИЗО

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ

МХК

ОСНОВЫ ПРАВА

РАНДЕВУ СО ЗНАНИЯМИ
ИСТОРИЯ
МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
БИОЛОГИЯ
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ В КАРТИНКАХ

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОСМОЛОГИЯ

ХИМИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [419]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [258]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [532]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [701]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [318]
ИСТОРИЯ [326]
ФИЗИКА [231]
БИОЛОГИЯ [372]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [248]
АСТРОНОМИЯ [67]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [213]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [147]
ФИЗКУЛЬТУРА [266]
МУЗЫКА [186]
ИЗО [219]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [841]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [212]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [168]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [13]
ПСИХОЛОГИЯ [65]
МХК [73]
ОСНОВЫ ПРАВА [62]
Статистика

Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Файлы » ОТКРЫТЫЙ УРОК » УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ
07.05.2011, 13:25:41

Мета: поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком, розвивати вміння й навички правиль­но ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за допомогою вивчених правил, шляхом тренувальних вправ удосконалювати культуру власного мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити восьмикласників з явищем, добре знаним в усіх цивілізованих країнах,— меценатством.

Правопис: тире між підметом і присудком.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів зі складени­ми іменними присудками.

Культура мовлення і стилістика: правильне вживання форм присудка при підметі; єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв'язку речень у тексті.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Історія нашого меценатства — то, мабуть, одна з найцікавіших сторінок українського минулого.

М. Слабошпицький

III. Актуалізація мотиваційних резервів восьмикласників

Робота з текстом

Прочитати текст. З'ясувати стиль і тип мовлення. Усно переказа­ти прочитане.

ЩО ТАКЕ БЛАГОДІЙНІСТЬ?

Очевидно, навіть не лише кожному киянинові, а й кожному укра­їнцеві звично чути назву «Оболонь»... Вона звучить для нас так са­мо звично, як, скажімо, Печерськ або Поділ, хоча вік її, звичайно ж, значно молодший. Але «Оболонь» — це частина біографії кількох поколінь без будь-якого перебільшення. Для одних фірма «Оболонь» звучить у назві столичної футбольної команди. Для других — як чис­та вода для пиття, яку вподобали мільйони городян. Для третіх «Обо­лонь» — це маленьке свято з назвою «Живчик». Для четвертих попу­лярна назва — це синонім добрих справ, меценатства і спонсорства національних мистецьких фестивалів і конкурсів, фінансова підтрим­ка видань сотень українських книг...

«Оболонь» — один із найавторитетніших меценатів та благодій­ників України. Цю репутацію фірма здобула вже тоді, коли багатьох великих сьогодні компаній або ще не існувало, або ж вони тільки формувалися.

Так, «Оболонь» бере активну участь в освітніх та культурно-мис­тецьких проектах, зокрема підтримує проведення масштабних усе­українських заходів: День Незалежності України, День молоді, День Києва, «Таврійські ігри» та ін.; підтримує українську книгу (за останні дванадцять років «Оболонь» допомогла видати близько півтори сотні підручників, посібників, довідників, збірників, каталогів, науково-пі­знавальної, історичної і дитячої літератури); допомагає малозабезпе­ченим громадянам, багатодітним сім'ям та благодійним організаціям; сприяє розвиткові спорту («Оболонь» володіє власною футбольною командою, підтримує розвиток дитячого футболу, під назвою «Обо­лонь» виступають дві волейбольні команди, ралійна команда; компанія є спонсором національної Федерації шахів та головним спонсором національної молодіжної збірної команди з футболу); відроджує ду­ховність, історико-культурну спадщину країни (за підтримки «Обо­лоні» відроджуються такі духовні центри, як Видубицький монастир і церква Святого Миколи в Києві, Святотроїцький кафедральний со­бор у Луцьку та ін.). Серед основних напрямків благодійної діяльнос­ті — підтримка українських церков (За М. Слабошпицьким).

Дати письмову відповідь на запитання, сформульоване в заголо­вку висловлювання, використовуючи текст. Виділити граматичні основи. Указати на вид присудків.

Дібрати синоніми до слова меценат (благодійник, філантроп).

Пояснити правопис слів компанія і кампанія. З'ясувати їх значен­ня. (Кампанія — сукупність заходів для здійснення в певний пе­ріод якого-небудь важливого громадсько-політичного або госпо­дарчого завдання. Компанія — те саме, що товариство).

IV. Розвиток неперервної пошукової діяльності учнів у процесі практичної роботи

Творче моделювання

Сформулювати визначення понять, використовуючи подані ша­блони. При нагоді скористатися тлумачним словником. Пояснити наявність або відсутність тире.

1. Благородство — це... Благородством називається... 2. Толерант­ність — це... Толерантністю називають... 3. Тактовністю є... Тактов­ність — це... 4. Гуманністю вважається... Гуманність — це...

Підкреслити присудки. Визначити їх вид та спосіб вираження.

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати крилаті вислови. Виписати лише ті, у яких між під­метом і присудком ставиться тире. Пояснити пунктограму «Тире між підметом і присудком».

1. Україна дорога й близька моєму серцю (А. Чехов). 2. Я твій, я твій, коханий, рідний краю, в щасливий час і в лютий час біди (В. Сосюра). 3. У пісні і в труді я частка Батьківщини (В. Сосюра). 4. У дні погоди і негоди ти весь одна незламна рать (М. Рильський). 5. Украї­на це будови. Це полів стобарвні шати (М. Рильський). 7. Україно! Ти моя молитва (В. Симоненко). 8. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина). 9. Україна розкішний вінок із ру­ти та барвінку. Україна країна смутку і краси (С. Васильченко). 10. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я (В. Симоненко). 12. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова {Панас Мирний). 13. Мова втілення думки (М. Рильський). 14. Мова мамина свята (М. Адаменко). 15. Народ без мови це обмова, народ без мови не народ (П. Перебийніс).

Визначити вид присудків та спосіб їх вираження.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу таблиці

Тире між підметом і присудком

_Тире ставиться_

1. Якщо підмет і присудок вира­жені іменниками у формі називно­го відмінка:

Малі дітки — ясні зір­ки, світять і радують у темну ніч (Нар. творчість).

2. Якщо підмет і присудок виражені інфінітивами:

Спати — не воювати (Нар. творчість).

3. Якщо перед присудком, вираже­ним іменником у формі називного відмінка, стоять слова це, то, ось, значить:

Пам'ятаймо: що держава — це ми (О. Глушко).

Автор «Літопи­су Самовидця» — то людина глибоких патріотичних почувань (М. Слабошпицький)

_Тире не ставиться_

1. Якщо підмет виражений особо­вим займенником: Ти друг, ти ві­рність (М. Рильський).

2. Якщо присудок має порівняльне значення і вживається зі сполучни­ками як, ніби, наче, немов, начебто та ін.: Діти як квіти: полий, то рос­титимуть (Нар. творчість).

3. Якщо перед присудком, вираже­ним іменником, уживається запере­чна частка не: Серце не камінь.

4. Якщо присудок виражений при­кметником чи дієприкметником: Почуття великі і глибокі. Примітка. Якщо є необхідність сти­лістично виділити присудок, то пе­ред ним ставиться тире. Наприклад: Хмари в небі — мов сива шаль (В. Си­моненко). Я — українець.

Дослідження-трансформація

Перебудувати речення так, щоб між підметом і присудком ужи­валося тире. Порівняти спосіб вираження присудків у реченнях. 1. Часом написання історичних творів Андріана Кащенка є пері­од відродження України. 2. Людина для письменника є носієм певної суми індивідуально-національних рис. 3. Хмельницький, Сірко, Богун виступають у творах А. Кащенка не лише своєрідним повтором галереї поетизованих народнопісенних образів, а й яскравими особистостями. 4. Б. Хмельницький у творах А. Кащенка виступає яскравим втілен­ням української національної вдачі. 5. Іван Богун є одним із найро-мантичніших постатей у нашій літературі (Г. Корицька).

Чи можна вважати трансформовані речення граматичними сино­німами?

Вибірково-розподільний диктант

У поданих заголовках до різних висловлювань виділити грама­тичні основи. Дослідити, у яких із них між підметом і присудком ставиться тире, а в яких — ні. Заповнити таблицю.

Тире між підметом і присудком

ставиться

не ставиться

1. Соя, риба, виноград ось здоров'я заряд. 2. Піст торжество духу. 3. Нещасні випадки як тенденція. 4. День як бонус. 5. Дезінтеграція не панацея. 6. Моя адреса місто щастя. 7. Призи як втіха. 8. Про­дюсер і співачка не пара. 9. Поезія це не драма. 10. Корова життя основи. 11. Путівка як джекпот. 12. Талон це сила! 13. Макет лише початок справи. 14. Танець це кохання. 15. Другий зайвий? (З газ. «Україна молода»).

Лінгвостилістичний аналіз висловлювання

Виразно прочитати вірш, додержуючись відповідної інтонації. Об­ґрунтувати доцільність уживання тире між підметом і присудком.

МОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Я сонце...

Сонце світить на добрих і злих.

Я лелека...

Де лелека водиться, там щастя родиться.

Я слово...

Слово до слова зложиться мова.

Я калина...

Без верби і калини нема України.

(А. Степаненко)

Які знаки-символи української етнокультури використано авто­ром у поезії? Пояснити їх значення.

Пунктуаційний практикум (взаємоперевірка)

Списати текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкрес­лити головні члени речення.

Гумор це еліксир молодості. Кажуть, що почуття гумору визначає здоров'я нації — і фізичне, і душевне. Це так. Але разом із тим сміх чудовий засіб комунікації. Люди сміються всі: сміються дід і дитина, козак і гречкосій, космонавт і садівник, батько і мати, дівчина і хло­пець, німець і японець, бог і чорт, віруючий та атеїст — усі представ­ники людської породи. Усмішка здорової людини найкращий вияв інтелекту космосу. Хороший сміх сам по собі, посмішка над кимось, коли сміються не першими, а останніми. Але найкращий сміх це са­моіронія, коли людина ніби дивиться на себе збоку й насміхається над своїми власними недоліками або оптимістично аналізує недоліки середовища й обставин, що визначають її долю (За М. Ншончуком).

Назвати складені іменні присудки. Указати на спосіб вираження іменної частини.

Пояснити наявність чи відсутність тире в реченнях зі складеними іменними присудками.

V. Підсумок уроку

Бліцопитування

1. Чому підмет і присудок називають головними членами речення?

2. Яку роль відіграють головні члени в реченні?

3. Навести приклади складених іменних присудків, у яких іменна частина виражена різними частинами мови.

4. Назвати основні правила вживання тире між підметом і присуд­ком. Навести приклади речень, у яких між підметом і присудком тире не вживається.

5. Довести, що поєднання слів широкий степ належить до словоспо­лучення, а Степ широкий — до речення.

V. Домашнє завдання

1. Записати 5—6 народних висловів, у яких між підметом і присуд­ком ставиться тире. Пояснити пунктограму.

2. Узагальнити теоретичний матеріал про підмет і присудок — головні члени речення. Підготуватися до тематичної контрольної роботи у формі тестових завдань закритої і відкритої форми.

Категория: УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК | Добавил: tineydgers | Теги: для вчителя, українська мова, конспект уроку, Урок української мови в 8 класі, скачати безкоштовно, відкритий урок, урок украинского языка
Просмотров: 4355 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1

УЧИТЕЛЬСКАЯ
МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ

ПРОГУЛКИ ПО ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ

МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ

НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

ПОДРОСТКАМ О ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

Поиск
Н А Ш И   Д Р У З Ь Я
ЧАРОВНИЦА
ПОЗНАЙКО

Презентации к урокам

Нитки - в дело!
 


ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Наш сайт обновляется ежедневно. заходите к нам чаще, будем рады.
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2015
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0