школаТ   И   Н   Е   Й   Д   Ж   Е   Р   Ыучитель

Д Л Я    Т Е Х,    К Т О    У Ч И Т С Я    И    У Ч И Т
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  Главная | Мой профиль | Выход                        Суббота, 29.08.2015, 09:02:45

РЕФЕРАТЫ  СОЧИНЕНИЯ  ЗВОНОК НА УРОК  ТЕСТЫ  ЧУДИКИ  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК  ТОПИКИ ПО ИН. ЯЗ.  ЭКЗАМЕНЫ  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОТНЯ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  КРОССВОРДЫ К УРОКАМ

МЕНЮ САЙТА
ОТКРЫТЫЙ УРОК

РУССКИЙ ЯЗЫК

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

АСТРОНОМИЯ

ИНФОРМАТИКА

ОБЖ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ИЗО

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ

МХК

ОСНОВЫ ПРАВА

РАНДЕВУ СО ЗНАНИЯМИ
ИСТОРИЯ
МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
БИОЛОГИЯ
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ В КАРТИНКАХ

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОСМОЛОГИЯ

ХИМИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [419]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [258]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [532]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [701]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [318]
ИСТОРИЯ [326]
ФИЗИКА [231]
БИОЛОГИЯ [372]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [248]
АСТРОНОМИЯ [67]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [213]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [147]
ФИЗКУЛЬТУРА [266]
МУЗЫКА [186]
ИЗО [219]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [841]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [212]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [168]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [13]
ПСИХОЛОГИЯ [65]
МХК [73]
ОСНОВЫ ПРАВА [62]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Файлы » ОТКРЫТЫЙ УРОК » УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ
27.04.2011, 11:19:38

Мета: повторити й узагальнити поняття про види речень за метою висловлювання, про окличні речення; розвивати ор­ганізаційно-контрольні вміння організовувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати види речень за ме­тою висловлювання, окличні речення, правильно їх інто­нувати; розвивати творчі вміння побудови речень, різних за метою висловлювання, й окличних речень відповідно до комунікативного завдання та на основі запропонова­них схем-моделей; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння шляхом самостійного складання усних і письмових висловлювань; на основі мовленнєво-комунікативного ди­дактичного матеріалу формувати почуття відповідальності за збереження природи.

Правопис: розділові знаки в кінці речень; велика й мала літера у влас­них і загальних назвах.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів шляхом добору антонімів.

Граматика: спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі підмета і присудка.

Культура мови і стилістика: інтонування розповідних, питальних, спо­нукальних, а також окличних речень; використання різних видів речення за метою висловлювання й окличних речень у художньому й публіцистичному стилях.

Тип уроку: урок повторення вивченого в початкових класах.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення п'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

III. Повторення вивченого в початкових класах

Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основну думку. Злетів Жайворонок у небо. Попробував співати, а пісня вийшла по­ганенька. Полетів він до Сонця й просить:

Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене гарної пісні.

Бери цей золотий клубочок і тягни до землі,— каже Сонечко. Узяв Жайворонок золотий клубочок і полетів до землі. Потяглася

за ним тонка-тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня.

З того часу рано-ранесенько Жайворонок підлітає до Сонечка, і воно дає йому клубочок золота. Тягне золотую ниточку Жайворонок над по­лями — і чують люди чарівну пісню. Співає блакитне небо, співає золота пшениця, співає цілий світ. Як гарно! (В. Сухомлинський).

Звернути увагу на правопис слів жайворонок, сонечко. Чому ці слова в тексті вжито з великої літери? Скласти й записати речення, в яко­му слова жайворонок, сонечко писалися б з маленької літери.

Пригадати з уроків української мови в початкових класах, на які види поділяються речення за метою висловлювання. Які розділові знаки ставляться наприкінці таких речень? Навести приклади з тексту.

Поміркувати, наприкінці яких речень ставиться знак оклику. Знайти в тексті й виразно прочитати окличні речення. Усно скласти 2—3 речення-запитання до тексту й інтонаційно правильно оформити їх.

IV. Виконання усних і письмових вправ творчого характеру на основі повторення

Усне стилістичне експериментування (пізнавальне завдання на зіставлення й порівняння синтаксичних конструкцій)

Прочитати речення так, щоб запитання збігалося з відповіддю.

1. У лісі плачуть горобці від холоду? Так, горобці.

Так, від холоду. Так, плачуть.

2. На галявині виросла гарна квітка жоржини? Так, на галявині.

Так, виросла.

Так, квітка жоржини.

3. У весняному небі з'являються перші жайворонки? Так, у весняному.

Так, з'являються. Так, жайворонки.

Коментар учителя. З інтонацією тісно пов'язаний логічний наголос, за допомогою якого в реченні виділяється найважливіше слово за змістом. Запам'ятайте, логічний наголос це виділення слова посиленням голосу.

Моделювання запитальних речень

Поставити запитання до поданих відповідей і записати їх за зраз­ком:

Зразок: У лісі день був холодний і хмарний ? — Ні, день у лісі був теплий і сонячний.

1) Ні, сонце сходило на небі високо. 2) Ні, стежка йшла через вели­кий садок. 3) Так, у садку росли старі великі груші. 4) Ні, праворуч від сонця грав на сонці ставок. 5) Так, дрібні хмарки почали пливти в гори. 6) Так, у лісі було тихо.

Виписати з речень-запитань та речень-відповідей слова, протилежні за значенням (антоніми). Визначити частини мови цих слів.

Спостерігаючи над інтонацією розповідних і питальних речень, зробити висновок: чи відрізняється інтонаційне оформлення цих речень за ме­тою висловлювання. (Речення, в яких про щось розповідається, нази­ваються розповідними. У таких реченнях голос спочатку підвищується, потім робиться невелика пауза, а в кінці речення голос понижується.)

Пречиста блакить // ясніє у безмірній високості (Я. Гоян).

Речення, в яких про щось запитується, називаються питальними. У таких реченнях силою голосу (логічним наголосом) виділяється те сло­во, якого стосується запитання: Як весною на старих облогах квітують гіркі сиві трави? (І. Цюпа)

Творче конструювання (побудова речень за опорними словами)

Скласти речення з поданими дієсловами. Визначити, які з них за ме­тою висловлювання розповідні, які — спонукальні.

1) Не забувають, не забувайте. 2) Зібрали, збирайте. 3) Пам'ятають, пам'ятайте. 4) Відчуває, відчувайте. 5) Береже, бережіть.

Указати на слова у спонукальних реченнях, на які падає логічний наголос.

Самостійно сформулювати визначення спонукальних речень (Речен­ня, в яких виражене спонукання до дії, називаються спонукальними: За рідний край життя віддай (Нар. творчість). Інтонація таких ре­чень може бути різною . Якщо висловлюється вимога чи наказ, то го­лос звучить вище, якщо прохання чи порада — нижче).

Підкреслити граматичні основи в перших двох реченнях. Назвати частини мови, якими виражені підмет і присудок.

Самостійна робота на побудову речень за схемами-моделями

Скласти й записати речення за поданими схемами. З'ясувати види речень за метою висловлювання та інтонацією. (див. додаток)

V. Підсумки проведеної роботи на уроці

Взаємоперевірка самостійно побудованих речень. Самоаналіз роботи учнів у процесі засвоєння теми й окреслення вчителем перспектив по­дальшої навчальної діяльності.

VI. Домашнє завдання

1. Виписати з художньої літератури по 2—3 приклади розповідних, пи­тальних, спонукальних речень, а також окличних речень. Виділити граматичні основи і з'ясувати, якими частинами мови виражені го­ловні члени речення.

2. Скласти зв'язне висловлювання з теми «Краса лісу в мою улюблену пору року», використовуючи різні за інтонацією речення.

Категория: УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК | Добавил: tineydgers | Теги: для вчителя, українська мова, план-конспект уроку, Урок української мови, скачати безкоштовно, урок украинского языка, відкритий урок
Просмотров: 1049 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1

УЧИТЕЛЬСКАЯ
МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ

ПРОГУЛКИ ПО ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ

МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ

НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

ПОДРОСТКАМ О ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

Поиск
Н А Ш И   Д Р У З Ь Я
ЧАРОВНИЦА
ПОЗНАЙКО

Презентации к урокам

Нитки - в дело!
 


ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Наш сайт обновляется ежедневно. заходите к нам чаще, будем рады.
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2015
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0