школаТ   И   Н   Е   Й   Д   Ж   Е   Р   Ыучитель

Д Л Я    Т Е Х,    К Т О    У Ч И Т С Я    И    У Ч И Т
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  Главная | Мой профиль | Выход                        Пятница, 28.08.2015, 08:04:37

РЕФЕРАТЫ  СОЧИНЕНИЯ  ЗВОНОК НА УРОК  ТЕСТЫ  ЧУДИКИ  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК  ТОПИКИ ПО ИН. ЯЗ.  ЭКЗАМЕНЫ  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОТНЯ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  КРОССВОРДЫ К УРОКАМ

МЕНЮ САЙТА
ОТКРЫТЫЙ УРОК

РУССКИЙ ЯЗЫК

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

АСТРОНОМИЯ

ИНФОРМАТИКА

ОБЖ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ИЗО

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ

МХК

ОСНОВЫ ПРАВА

РАНДЕВУ СО ЗНАНИЯМИ
ИСТОРИЯ
МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
БИОЛОГИЯ
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ В КАРТИНКАХ

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОСМОЛОГИЯ

ХИМИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [419]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [258]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [532]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [701]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [318]
ИСТОРИЯ [326]
ФИЗИКА [231]
БИОЛОГИЯ [372]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [248]
АСТРОНОМИЯ [67]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [213]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [147]
ФИЗКУЛЬТУРА [266]
МУЗЫКА [186]
ИЗО [219]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [841]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [212]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [168]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [13]
ПСИХОЛОГИЯ [65]
МХК [73]
ОСНОВЫ ПРАВА [62]
Статистика

Онлайн всего: 0
Гостей: 0
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Файлы » ОТКРЫТЫЙ УРОК » УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ
04.05.2011, 20:45:10

Мета: поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими додатка­ми, їх місцем у реченні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені додатки, аналі­зувати їх, правильно інтонувати речення з відокремле­ними додатками, розставляти відповідні розділові знаки; розвивати творчі вміння трансформувати, моделювати, конструювати речення з відокремленими додатками; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти свідомому розвиткові наукового сві­тогляду восьмикласників.

Правопис:     розділові знаки в реченнях з відокремленими додатками.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з відо­кремленим додатком; інтонація речень з відокремленим додатком.

Текст (риторичний аспект): використання відокремлених додатків в усному й писемному мовленні.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми, мети й завдань уроку

III. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі виконання практичних завдань

Колективне опрацювання опорної схеми

За допомогою схеми розказати про відокремлений додаток: на які запитання відповідає, що позначає, чим виражається.

Починається словами крім (окрім), опріч, за винятком, замість, включаючи, наприклад, зокрема та ін.

Опрацювавши теоретичний матеріал підручника, зробити висно­вок про те, які розділові знаки вживаються в реченнях з відокрем­леними додатками.

Пунктуаційний практикум

Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виді­лити відокремлені додатки. З'ясувати, яке смислове навантажен­ня несуть відокремлені додатки в кожному реченні.

1. Учитель завжди підтримував Сашкове захоплення поезією особ­ливо народною (С. Плачинда). 2. Окрім посуду трипільці виробля­ли фігурки Матері-землі (В. Таїк). 3. Софія Київська — джерело для пізнання історії нашої культури зокрема мистецтва Київської Русі (Д. Горбачов). 4. Окрім друкованого в Україні «Богословника» Шев­ченко, перебуваючи в дяка, міг ознайомитися і з окремими творами художньої літератури (Б. Чайковський). 5. До сьогодні перших укра­їнських книжок дійшло небагато зокрема «Повість минулих літ» Не­стора Літописця, «Слово про Ігорів похід» невідомого автора, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона. 6. Хлопець любив де­рева, квіти, тварину, усе крім молока (Б. Лепкий). 7. За кошти князя Володимира Великого було придбано внутрішнє начиння Десятинної церкви включаючи ікони, хрести, посуд тощо (А. Багнюк).

Дослідження-відновлення

Відновити й записати речення, ускладнені відокремленими додат­ками, уставляючи потрібні за змістом слова з довідки. Пояснити вживання розділових знаків.

1. Формула бінома Ньютона відіграє важливу роль майже в усіх галузях математики, особливо ... . 2. Спіралевидну поверхню нагаду­ють шнеки транспортерів, зокрема ... . 3. Праці Ж. Дезарга і Б. Пас­каля присвячені науковому обґрунтуванню перспективи, зокрема ... . 4. Делоська задача про подвоєння куба, тобто ... , об'єм якого вдвоє більший від об'єму даного. 5. В Європі були знайдені інші способи наближеного обчислення коренів, зокрема ... . 6. Кібернетика зна­ходить застосування в різних галузях науки і техніки та в народному господарстві, зокрема ....

Довідка: Архімедів гвинт; при створенні нових засобів автомати­зації виробництва; задача на побудову куба; в алгебрі; в живопису; за допомогою неперервних дробів.

Яке місце займають відокремлені додатки в реченні? Відповідь проілюструвати прикладами речень.

Творче моделювання

За зразком змоделювати речення, ускладнені відокремленими до­датками. З'ясувати, на яке значення (включення, виключення чи заміщення) вказують відокремлені додатки.

1. На краю поля червоно зоріли маки. 2. Під місяцем виблиску­ють блискучими боками кавуни. 3. У дворах по-родинному затишно гомоніли селяни. 4. Шумлять старезні дерева. 5. У садках починають жовтіти дерева.

Визначити, який порядок слів характерний реченням.

Мовознавча гра «Уточни визначення»

Прочитати визначення лінгвістичних понять. Чи однозначно во­ни сприймаються? Уточнити поняття, уводячи в них відокремлені

1. В односкладних реченнях, окрім ... , граматична основа склада­ється з одного головного члена у формі присудка. 2. В українській мові всі самостійні частини мови є змінними, за винятком ... . 3. Вставні слова і словосполучення, включаючи ... , можуть надавати реченню різних значень. 4. Речення, до складу якого, крім ... , входять один або кілька другорядних членів, називається поширеним. 5. Синтак­сис — це розділ науки про мову, що вивчає будову синтаксичних оди­ниць, зокрема .... 6. У реченні, крім ... , може мати місце і сурядний зв'язок, яким поєднуються однорідні члени.

Матеріал для вчителя. 1 — називних; 2. — прислівника; 3 — встав­ні речення; 4 — головних членів; 5 — словосполучення й речення; 6 — підрядних зв'язків.

Навести приклади визначень математичних, фізичних або біоло­гічних понять, у яких уживаються відокремлені прикладки.

Лінгвістична гра «Так чи ні»

Свою згоду чи незгоду із запропонованими вчителем твердження­ми висловити словами «так» чи «ні», обґрунтовуючи відповідь.

1. За винятком Карпатських гір на заході й невеликого Кримського кряжа на півдні, 95 % території України — це рівнина.

2. Окрім Дніпра, своє ім'я «запозичили» й інші річки.

3. Найменша кількість опадів зафіксована на Азовсько-Чорномор­ському узбережжі, за винятком району озера Сиваш.

4. Усі річки України належать до Азовсько-Чорноморського басейну, включаючи Західний Буг.

5. Окрім річок, велику частину водних запасів України становлять З тис. озер, 80 водосховищ і 20 тис. ставків.

6. Концентрація солі в деяких озерах, зокрема в Перекопському та Сиваші, сягає 200-240 %.

7. У місцях впадання річок утворюються лимани, зокрема Дністров­ський, Хаджибейський, Куяльницький, Дніпровський.

8. На узбережжі Криму розташовано багато санаторіїв, пансіонатів, за винятком дитячих (3 енц.).

Матеріал для вчителя.

Хибні твердження: 3, 4, 7.

Навчальне редагування

Твердження, з якими ви не згодні, зредагувати, замінивши при­йменник, що з'єднує відокремлений додаток з реченням.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

З підручника географії, біології, математики та ін. виписати 5—6 речень з відокремленими додатками. Обґрунтувати розділові зна­ки. З'ясувати, яке смислове навантаження у кожному реченні несуть відокремлені додатки.

Категория: УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК | Добавил: tineydgers | Теги: для вчителя, українська мова, конспект уроку, Урок української мови в 8 класі, скачати безкоштовно, відкритий урок, урок украинского языка
Просмотров: 5816 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/2

УЧИТЕЛЬСКАЯ
МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ

ПРОГУЛКИ ПО ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ

МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ

НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

ПОДРОСТКАМ О ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

Поиск
Н А Ш И   Д Р У З Ь Я
ЧАРОВНИЦА
ПОЗНАЙКО

Презентации к урокам

Нитки - в дело!
 


ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Наш сайт обновляется ежедневно. заходите к нам чаще, будем рады.
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2015
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0